محصولات کمپاند ها پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف شیشه

پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف شیشه

موارد مصرف :
صنعت لوله – لوازم خانگی – قطعات خودرو

مزایای استفاده :
بهبود مدول کشسانی – افزایش سختی – افزایش چقرمگی
1 پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف شیشه 15 درصد
2 پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف شیشه 30 درصد
3 پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف شیشه 40 درصد

نظرسنجي

آيا محتويات سايت نياز شما را بر طرف ساخته است ؟


نتایج

ورود کاربران

مسیر: محصولات کمپاند ها پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف شیشه