محصولات کمپاند ها پلی پروپیلن تقویت شده با پودر تالک

پلی پروپیلن تقویت شده با پودر تالک

موارد مصرف :
قطعات خودرو – لوازم خانگی – عمران و ساختمان

مزایای استفاده :
افزایش سختی – افزایش مقاومت حرارتی – کاهش قیمت
1 پلی پروپیلن تقویت شده با پودر تالک 8 درصد
2 پلی پروپیلن تقویت شده با پودر تالک 15 درصد
3 پلی پروپیلن تقویت شده با پودر تالک 20 درصد
4 پلی پروپیلن تقویت شده با پودر تالک 30 درصد
5 پلی پروپیلن تقویت شده با پودر تالک 40 درصد

نظرسنجي

آيا محتويات سايت نياز شما را بر طرف ساخته است ؟


نتایج

ورود کاربران

مسیر: محصولات کمپاند ها پلی پروپیلن تقویت شده با پودر تالک