اخبار شرکت واحد صنعتی نمونه سال 1389

واحد صنعتی نمونه سال 1389


برگزیده شدن شرکت ساحل شیمی به عنوان واحد تولیدی نمونه استان مازندران در سال 1389

nemoneh1389
tandis-1389

نظرسنجي

آيا محتويات سايت نياز شما را بر طرف ساخته است ؟


نتایج

ورود کاربران

مسیر: اخبار شرکت واحد صنعتی نمونه سال 1389