پودر تالک 15 درصد

پلی پروپیلن تقویت شده با پودر تالک 15 درصد

SAPYLENE T15HB

PRODUCT DESCRIPTION:

Polypropylene Filled by Talc Super 2500 Mesh

APPLICATIONS:

Industrial Articles

Automobile Parts

 

Compound Characteristics:
  Properties Test Condition   Unit   Standard Value
Physical Density  23 o C  gr/cm3 ISO 1183 1.01
 Filler content  650 o C  % Internal method

 15

Mechanical Tensile at Yield 100 mm/min  MPa ISO 527-3 18.73
Tensile at break 100 mm/min  MPa ISO 527-3 2.96
Elongation 100 mm/min  % ISO 527-3 5.95
Flexural modulus 100 mm/min  MPa ISO 527-3 2.68
Izod Impact Notched  23 o C J/m ISO 180-1A 8.97
Hardness  23 o C  Shore D ASTM 2240  70
Thermal MFI 230oC,2.16 Kg gr/10min ASTM 1238  10.2
MFR 190oC, 5.0 Kg gr/10min ASTM 1238 ـــــــ

Packing:

25Kg  Bags

Safety/Toxicology :

Compound doesn’t include evolution of toxic vapors.

Note:

All information given herein is only recommendation . It’s use shall remain the sole responsibility of the customer. No patent guarantee whatsoever shall be implied.

 

DATA SHEET

نظرسنجي

آيا محتويات سايت نياز شما را بر طرف ساخته است ؟


نتایج

ورود کاربران

مسیر: پودر تالک 15 درصد